Vergroot contrast

Agenda MTB 2015

Het Markttoezichthoudersberaad (MTB) is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Deelnemers zijn: ACM, AFM, CBP, DNB, Kansspelautoriteit,NZa en het Commissariaat voor de Media. Laatstgenoemde is in 2014 toegetreden tot het MTB.

Hoewel elke toezichthouder een eigen specifieke taak vervult, hebben de deelnemers bij toezicht op markten regelmatig met elkaar te maken. De vraagstukken en ontwikkelingen rondom het toezicht zijn vaak vergelijkbaar. Het MTB beoogt de krachten van de toezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken te bundelen. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidt tot effectiever en efficiënter toezicht en beperkt waar mogelijk de toezichtslasten.

Het MTB zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn. Met als doel in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen kennis te delen en ervaringen over zaakoverstijgende thema’s uit te wisselen. Bilaterale samenwerking in specifieke zaken wordt geregeld in samenwerkingsprotocollen tussen toezichthouders.

Terugblik 2014 en vooruitblik 2015

In 2014 heeft het MTB twee seminars georganiseerd voor zijn bestuurders en medewerkers. De onderwerpen waren ‘Hoe omgaan met techniek en Big Data?’ (juni) en ‘Toezien op Integriteit’ (november).

In 2015 worden wederom twee seminars georganiseerd. In juni vindt er een seminar plaats met als thema ’Internationale samenwerking tussen toezichthouders’. Het tweede seminar van 2015 vindt plaats in november en heeft als thema ‘Balanceren tussen formeel en informeel toezicht’. Daarnaast gaat het MTB zich in 2015 bezighouden met de rol van Big Data in het toezicht.