Vergroot contrast

Advies wetsvoorstel Algemene bepalingen burgerservicenummer  

Samenvatting Het wetsvoorstel Algemene bepalingen burgerservicenummer voert een algemeen persoonsgebonden nummer in, het burgerservicenummer (BSN). Het CBP adviseert de Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkrelaties de voorwaarden voor het gebruik en de verschillende doelen van het BSN te verduidelijken. Voor het vertrouwen van de burger in het BSN-stelsel is het essentieel dat er zorgvuldig omgegaan wordt met hun persoonsgegevens.

Het BSN wordt ingevoerd om de doelmatigheid van de administratie van de overheid te vergroten en de communicatie tussen burgers en overheid te stroomlijnen. Om zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen moeten in het wetsvoorstel voorzieningen worden opgenomen om misbruik van het BSN te voorkomen. Ook moet duidelijk zijn welke organisaties op basis van welke criteria het BSN mogen gebruiken. Het CBP pleit daarnaast voor verankering van onafhankelijk toezicht op deze verwerkingen, bijvoorbeeld door het aanstellen van een ombudsman, in het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel Algemene bepalingen BSN beoogt de invoering van een nieuw persoonsgebonden nummer dat door overheidsorganen en andere organisaties kan worden gebruikt om zo de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Daarnaast maakt het BSN de koppeling van gegevens tussen overheden mogelijk en zou daardoor van belang kunnen zijn voor opsporing en bestrijding van (identiteits)fraude.

10 februari 2005, z2004-01734