Vergroot contrast

Adecco beëindigt overtredingen na onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens

Uitzendbureau Adecco heeft naar aanleiding van onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verschillende overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beëindigd. Eerder constateerde de AP dat het uitzendbureau op verschillende punten de wet overtrad bij de verwerking van gegevens van uitzendkrachten. Het uitzendbureau nam daarop maatregelen waarna de overtredingen snel waren beëindigd.

Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens

Eerder deed de AP onderzoek bij 2 van de grootste uitzendbureaus in Nederland, waaronder Adecco. Hieruit bleek dat Adecco kopieën van identiteitsbewijzen maakte van mensen die een intakegesprek met het bureau voeren, maar er nog niet voor werkten. Ook registreerden zij aard en oorzaak van de ziekte van uitzendkrachten.

Tot slot bleek het uitzendbureau persoonsgegevens van uitzendkrachten langer dan noodzakelijk te bewaren. Bij Adecco ging het om een termijn van soms meer dan 24 jaar. Gegevens moeten worden verwijderd als deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Kopie identiteitsbewijs

Adecco maakte een kopie van het identiteitsbewijs van mensen die een intakegesprek met het uitzendbureau voeren en voegde dit toe aan het dossier. Dit mogen uitzendbureaus echter pas doen op het moment dat iemand voor het bureau aan de slag gaat en het uitzendbureau feitelijk de werkgever van de uitzendkracht wordt.

Adecco verstrekte bovendien in strijd met de wet kopieën van ID-bewijzen aan opdrachtgevers.

Het onnodig kopiëren en bewaren van ID-bewijzen brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld identiteitsfraude. Bovendien staan op ID-bewijzen rasgegevens zoals foto en nationaliteit.

Medische gegevens

Het uitzendbureau vroeg uitzendkrachten die zich ziek melden naar de aard en oorzaak van de ziekte en registreerden dit in een systeem. Werkgevers mogen echter geen medische gegevens van hun personeel verwerken. Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig en voor het verwerken daarvan gelden extra wettelijke eisen.

Een werkgever, en dus ook een uitzendbureau, mag aan zieke werknemers alleen gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer weer verwacht op het werk te zijn en of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren.

Ook kan de werkgever de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen om een oordeel te geven over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. De werkgever kan dan samen met de werknemer bekijken welke werkzaamheden de werknemer (nog) wel kan doen.

Gerelateerd nieuws