Vergroot contrast

Strafrechtelijke gegevens

U wilt strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag verwerken ten behoeve van derden. U heeft hiervoor géén vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Dit betekent dat u in de meeste gevallen een voorafgaand onderzoek (VO) moet aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op: als u pre-employmentscreenings uitvoert voor opdrachtgevers, bent u verplicht om zo’n vergunning aan te vragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er vindt dan geen VO plaats, tenzij er andere redenen zijn om een VO uit te voeren.

Uitleg gegevensverwerking

  • Strafrechtelijke gegevens zijn in de eerste plaats gegevens over een veroordeling. Daarnaast gaat het om verdenkingen. Dat wil zeggen dat u concrete aanwijzingen heeft dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd.
  • Bij onrechtmatig of hinderlijk gedrag kunt u denken aan het overtreden van huisregels voor de orde en veiligheid.
  • Onder ‘derden’ wordt iedereen verstaan die niet binnen hetzelfde bedrijf of concern werkzaam is.

Een veel voorkomend voorbeeld van zo’n gegevensverwerking is een zwarte lijst die binnen een bedrijfstak wordt gedeeld.

VO al aangevraagd

Heeft een andere verantwoordelijke al een VO aangevraagd voor deze verwerking? En heeft de Autoriteit Persoonsgegevens al verklaard dat de verwerking rechtmatig is?

Dan hoeft u géén VO aan te vragen. Bijvoorbeeld als u wilt deelnemen aan een bestaande zwarte lijst.