Vergroot contrast

Persoonsnummers

Het gaat hierbij om de verwerking van een nummer ter identificatie van personen (persoonsnummer), zoals het burgerservicenummer (BSN). U wilt dit nummer gebruiken om uw gegevensbestanden te kunnen koppelen aan die van een andere organisatie.

U gebruikt het persoonsnummer dan voor een ander doel dan waarvoor het specifiek bestemd is. Dit levert een privacyrisico op. Namelijk dat via deze weg persoonsgegevens gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verkregen.

Voorafgaand onderzoek aanvragen

Wilt u een persoonsnummer op deze manier verwerken? Dan moet u een voorafgaand onderzoek aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenzij de verwerking bij wet is geregeld. Dan hoeft u hiervoor géén voorafgaand onderzoek aan te vragen.