Vergroot contrast

Heimelijke observatie

U bent van plan persoonsgegevens te verwerken die u door eigen waarneming heeft verkregen en u informeert de betrokkenen niet. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u mensen observeert met een verborgen camera, dus zonder dat zij dit weten. U moet vóór u begint met uw heimelijke obervatie een voorafgaand onderzoek (VO) aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heimelijk cameratoezicht door werkgever

Wilt u als werkgever verborgen camera's inzetten om diefstal of fraude op te sporen? Dan moet u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en een VO aanvragen. Hierbij moet u de voorwaarden voor heimelijk cameratoezicht op de werkplek uitwerken in een protocol en dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens voorleggen.

Keurt de Autoriteit Persoonsgegevens het gebruik van de verborgen camera's in uw situatie goed? Dan hoeft u niet voor elke afzonderlijke observatie opnieuw een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. En hoeft u ook niet telkens opnieuw een VO aan te vragen.

Heimelijke observatie door sociale dienst

Wilt u als sociale dienst uitkeringsfraude opsporen? En daarvoor personen observeren zonder dat zij dat weten? Dan is het aan te raden dat u werkt volgens de Procesbeschrijving heimelijke waarneming door sociale diensten (versie juli 2015) van Stimulansz. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze procesbeschrijving goedgekeurd.

Geeft u bij het aanvragen van een VO aan dat u deze procesbeschrijving volgt? Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens uw VO direct afronden.

U hoeft de heimelijke observatie om uitkeringsfraude op te sporen maar 1 keer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit hoeft u niet voor elke afzonderlijke observatie opnieuw te doen. U hoeft dus ook maar 1 keer een VO aan te vragen bij uw melding.

Let op: het is verboden om heimelijk cameratoezicht (verborgen camera's) te gebruiken om uitkeringsfraude op te sporen.