Vergroot contrast

Meldingsprogramma

U meldt uw verwerkingen van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldingsprogramma. Houd er rekening mee dat u elke aparte verwerking ook apart moet melden. U kunt verschillende verwerkingen dus niet in één melding combineren.

Instructie installeren meldingsprogramma

U kunt het Wbp-meldingsprogramma vanaf deze pagina downloaden:

 • Klik hieronder op 'download het Wbp-meldingsprogramma'.
 • Het meldingsprogramma is verpakt in een zip-bestand. Sla het zip-bestand op.
 • Als u het bestand daarna opent, pakt het zichzelf automatisch uit.
 • Vervolgens opent u het meldingsprogramma (cbpweb.exe).
 • De installatie van het meldingsprogramma op uw computer start dan automatisch.
 • Na het downloaden en de installatie start u het meldingsprogramma op via Start > Programma's > Wbp-meldingsprogramma.

Download het Wbp-meldingsprogramma (zip-bestand, 603 KB)

Let op

 • Het meldingsprogramma is een programmabestand (exe-bestand). Mogelijk geeft uw computer hiervoor een beveiligingswaarschuwing. Wilt u het meldingsprogramma niet gebruiken? Dan kunt u melden via het Wbp-meldingsformulier. Zie ook de Toelichting bij het Wbp-meldingsformulier.
 • Bij gebruik van Windows 7 of 8 is de helpfunctie van het meldingsprogramma niet beschikbaar. Het meldingsprogramma zelf werkt wel onder Windows 7 of 8.
 • De contactinformatie op de introductiepagina van het meldingsprogramma klopt niet meer. De juiste informatie staat onder Telefonisch contact.
 • De informatie in het meldingsprogramma over het aanvragen van een voorafgaand onderzoek klopt gedeeltelijk niet meer. U hoeft géén voorafgaand onderzoek meer aan te vragen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:
  - het gaat om een verwerking van strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag ten behoeve van derden;
  - deze verwerking is al door een andere verantwoordelijke voor voorafgaand onderzoek voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens;
  - de Autoriteit Persoonsgegevens heeft al heeft verklaard dat deze verwerking rechtmatig is.

Wbp-meldingsformulier

Lukt het u niet om het meldingsprogramma te downloaden of ondervindt u andere problemen met het programma? Download dan het Wbp-meldingsformulier en gebruik dit om uw melding te doen. Nadere uitleg leest u in de Toelichting bij het Wbp-meldingsformulier.

Wbp-meldingsprogramma voor FG's

Speciaal voor de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een aparte editie van het Wbp-meldingsprogramma ontwikkeld. Deze versie biedt u als FG de mogelijkheid meldingen verder te verwerken in de eigen database van uw organisatie.

U kunt het programma hieronder downloaden. Hoe het downloaden en installeren werkt, leest u hierboven onder het kopje ‘Instructie installeren meldingsprogramma’.

Download het Wbp-meldingsprogramma voor FG’s  (zip-bestand, 599 KB)

Bekijk binnen het onderwerp Meldingsprogramma

Alle antwoorden op mijn vragenMeldingsprogramma

 • Het lukt niet om het programma te installeren

  In bedrijven met netwerken is het niet altijd toegestaan dat u als medewerker zelf programma’s downloadt en installeert. U kunt dan het programma laten installeren door uw automatiseringsafdeling. Ook kunt u het programma installeren op een laptop of stand-alone pc (een computer die niet is aangesloten op het netwerk).

  Let op: het programma is alleen bruikbaar onder Windows.

  U kunt de melding ook doen via het meldingsformulier.

 • Het lukt niet om een nieuwe melding aan te maken

  Dit kan voorkomen als er onvoldoende schrijfrechten zijn in de map/directory van uw computer waarin het meldingsprogramma uw melding wil opslaan. Neem contact op met uw automatiseringsafdeling om u schrijfrechten te geven voor de map die vermeld staat op het tabblad Beheer, achter de knop Netwerkopties, in het eerste veld Locatie meldingen. Of kies zelf voor een map/directory op uw eigen schijf.

 • Het lukt niet om het meldingsnummer in te voeren

  Krijgt u een foutmelding bij het invoeren van het meldingsnummer? Let dan op dat u niet alleen de 7 cijfers invoert maar ook de letter m direct voorafgaand (dus zonder spatie) aan de 7 cijfers.

 • Ik heb meerdere verantwoordelijken, bewerkers of categorieën betrokkenen

  U kunt deze in het meldingsprogramma invullen en de aanwijzingen op uw scherm volgen. Zijn er meer dan 10 verantwoordelijken of 3 bewerkers? Stuur dan de volledige gegevens van die extra verantwoordelijken of bewerkers schriftelijk naar de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens voegt de extra gegevens toe.

 • Ik wil bij nader inzien geen bewerkers opgeven

  Het tabblad Bewerker begint met de vraag of u gegevens over de bewerker(s) wilt invullen. Als u hier eenmaal ja heeft ingevuld, verdwijnt dit scherm. U ziet dan schermen om gegevens in te vullen. U kunt dan alleen nog terug door alle, al dan niet ingevulde, bewerkers te verwijderen. Dit doet u door de knop Verwijder op het bewerkersscherm te gebruiken. Als alle bewerkers zijn verwijderd, verschijnt automatisch het scherm waarop u aan kunt klikken of u wel of niet gegevens van bewerkers wilt invullen.

 • Ik wil bij nader inzien niets bij beveiliging invullen

  Op het tabblad Beveiliging heeft u de mogelijkheid om aan te geven of u persoonsgegevens beveiligt. Als u ja invult, krijgt u de gelegenheid om bij enige specialistische vragen nadere gegevens in te vullen. Blijkt achteraf dat u zich bij die eerste vraag heeft vergist, dan zet u de vraag op nee. Het is daarbij niet nodig om de antwoorden te wissen die u heeft gegeven op de specialistische vragen.

 • Ik heb de tabbladen ingevuld maar ze worden niet afgevinkt

  Het programma geeft door het plaatsen van vinkjes op tabbladen aan dat u bij het invullen geen velden heeft overgeslagen. Wordt een tabblad niet afgevinkt, kijk dan goed of u daadwerkelijk alles heeft ingevuld. Het ontbreken van een vinkje kan ook komen omdat u een knop niet heeft aangeklikt, zoals die voor man/vrouw op het contactpersoonscherm.

  Bij de tabbladen Betrokkenen, Verantwoordelijken en Beveiliging gelden enkele bijzonderheden.

  Betrokkenen

  Dit tabblad wordt pas afgevinkt als u voor alle ingevulde categorieën van betrokkenen ook de bijbehorende schermen voor de categorieën persoonsgegevens volledig heeft ingevuld. Deze schermen zijn te bereiken via de knop Gegevens.

  Verantwoordelijken

  Is er meer dan 1 verantwoordelijke, dan moet u aangeven hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Het tabblad Verantwoordelijken wordt pas afgevinkt als deze verdeling is ingevuld. Dit doet u via de knop Verantwoordelijkheid.

  Beveiliging

  Heeft u aangegeven dat de verwerking van persoonsgegevens beveiligd is, dan moet u bij 5 beveiligingsonderwerpen detailvragen invullen. Het tabblad Beveiliging wordt pas afgevinkt als u de detailvragen volledig heeft ingevuld.

  Let op: bij het verzendklaar maken van uw melding kijkt het programma ook of u alles volledig heeft ingevuld. Is dit niet zo, dan stuurt het programma u naar het tabblad waar iets ontbreekt. Daarbij komt de cursor te staan op het eerste invulbare veld. Dat hoeft niet per se het veld te zijn dat fout is ingevuld. Kijk dus goed of u alle gegevens op het tabblad correct heeft ingevuld.

 • Het lukt niet om de melding te versturen

  Het meldingsprogramma maakt een e-mailbericht aan met daarin als bijlage uw melding. Vervolgens moet u vanuit uw eigen e-mailprogramma het bericht verzenden. Over het algemeen werkt dit goed. Alleen als u het e-mailpakket Lotus/IBM Notes of Groupwise van Novell gebruikt, lukt het aanmaken van het e-mailbericht niet. Neem in dat geval contact op met de afdeling Informatiebeheer van de Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer 070-8888 500.

Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden