Vergroot contrast

Katja Mur

Katja Mur is sinds 1 februari 2019 lid van het bestuur van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Mur werkt sinds 1993 in het openbaar bestuur. Voordat zij bestuurslid werd bij de AP, was zij directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor werkte zij als programmadirecteur, afdelingshoofd en inspecteur bij diverse ministeries.

CV in vogelvlucht

  • 2010 – 2019 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), directeur Macro-Economisch Vraagstukken en Arbeidsmarkt
  • 2007 – 2010 Programmaministerie Jeugd en Gezin, directeur Jeugd en Gezin
  • 2003 – 2007 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), afdelingshoofd Geneesmiddelen en plv. directeur van de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
  • 1993 – 2002 Ministerie van Financiën, Inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën

Mur studeerde Bestuurskunde in Rotterdam (1993).

Nevenfuncties

  • Lid van de raad van toezicht Nuffic
  • Coach bij Intercoach

In haar functie bij de AP heeft Mur geen betrokkenheid bij onderzoek en/of besluitvorming over bovengenoemde organisaties.