Vergroot contrast

Bijzondere vereisten - vrijgestelde combinaties van verwerkingen

In dit scherm treft u de opsomming aan van combinaties van verwerkingen waarvoor een vrijstelling van toepassing is.

Bij elke combinatie zijn de categorieën van vrijgestelde verwerkingen van persoonsgegevens vermeld. Voor vrijstelling moeten alle afzonderlijke verwerkingen in de desbetreffende combinatie aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

  1. De verwerking voldoet aan de beschrijving van een bepaalde categorie van verwerkingen (bijvoorbeeld: personeelsadministratie).
  2. De verwerking voldoet aan de nadere vereisten voor die bepaalde categorie. Hierbij gaat het om de toegestane doeleinden van de verwerking, de toegestane categorieën gegevens, de toegestane ontvangers van de gegevens, enzovoort.

Door op de naam van een categorie te klikken (bijvoorbeeld: abonnementen), krijgt u ten eerste de beschrijving te zien van deze categorie en ten tweede de nadere vereisten waaraan deze verwerking moet voldoen om voor vrijstelling in aanmerking te komen.

Als de verwerking méér omvat dan is toegestaan volgens de aldus getoonde omschrijvingen en nadere vereisten voor de desbetreffende combinatie, is er op basis van die combinatie geen vrijstelling mogelijk.

Als u klaar bent met de beoordeling van de combinatie, doe dan het volgende. Ga terug naar het scherm met de voorvragen als u nog een verwerking wilt beoordelen. Wilt u dat niet, klik dan op Einde. U vindt hier ook informatie over hoe de eventuele melding moet worden gedaan.

De vrijgestelde combinaties van verwerkingen:

1. Leden/begunstigers, abonnees en afnemers/leveranciers
Verwerkingen van persoonsgegevens die een combinatie vormen van twee of meer van de onderstaande verwerkingen zijn vrijgesteld van melding.
Voorwaarde is wel dat elk onderdeel van de combinatie voldoet aan de bij de afzonderlijke vrijstellingen gestelde vereisten.

2. Sollicitanten, uitzendkrachten, personeelsadministraties, salarisadministraties en uitkeringen bij ontslag
Verwerkingen van persoonsgegevens die een combinatie vormen van twee of meer van de onderstaande verwerkingen zijn vrijgesteld van melding.
Voorwaarde is wel dat elk onderdeel van de combinatie voldoet aan de bij de afzonderlijke vrijstellingen gestelde vereisten.

3. Registers of lijsten in combinatie met huur/verhuur, individuele gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, kinderopvang of onderwijs
Verwerkingen van persoonsgegevens die een combinatie vormen van een verwerking die valt onder de vrijstelling voor registers en lijsten met een van de onderstaande verwerkingen zijn vrijgesteld van melding.
Voorwaarde is wel dat elk onderdeel van de combinatie voldoet aan de bij deze vrijstellingen gestelde voorwaarden. Combinatiemogelijkheden:

in combinatie met een van de volgende vrijgestelde verwerkingen:

of

4. Netwerksystemen, computersystemen, communicatieapparatuur en toegangscontrole
Verwerkingen van persoonsgegevens die een combinatie vormen van twee of meer van de onderstaande verwerkingen zijn vrijgesteld van melding.
Voorwaarde is wel dat elk onderdeel van de combinatie voldoet aan de bij deze vrijstellingen gestelde voorwaarden.

 

Begin      Vorige      Volgende      Einde