Vergroot contrast

Algemene vereisten

Om voor een vrijstelling van de wettelijke meldingsplicht in aanmerking te komen, moet de gegevensverwerking aan bepaalde algemene vereisten voldoen. De algemene vereisten zijn hieronder opgesomd. Zij gelden voor alle verwerkingen, dus ongeacht tot welke categorie zij behoren (personeelsadministratie, bezoekersregistratie, enz.).

U hoeft de vragen niet in een vaste volgorde te beantwoorden.

De verwerking is niet vrijgesteld als een of meer van de volgende situaties van toepassing is:

  • Er is meer dan 1 verantwoordelijke voor de verwerking.
    De vrijstellingsregeling is alleen van toepassing op verwerkingen door of voor 1 verantwoordelijke.
  • Er worden gegevens naar landen buiten de EU doorgegeven.
    Let op: er bestaan uitzonderingen, waardoor er toch een vrijstelling mogelijk blijft ondanks de doorgifte naar een land buiten de EU. Toelichting
  • Uw verwerking kent specifieke risico's en is daarom onderworpen aan voorafgaand onderzoek.
  • U meldt uw gegevensverwerking vrijwillig.
    U bent niet verplicht om gebruik te maken van een vrijstelling, maar kunt ook besluiten uw verwerking vrijwillig te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is 1 of meer van de bovenstaande situaties van toepassing, dan moet u de verwerking melden. U bent dan klaar met de beoordeling van de verwerking. Wilt u niet nog een verwerking beoordelen, klik dan op Einde.

Is geen van de bovenstaande situaties van toepassing, dan moet u vervolgens bekijken of de verwerking ook aan de desbetreffende bijzondere vereisten voldoet.

Begin      Vorige      Volgende      Einde