Vergroot contrast

Tip om te informeren

U leest op deze pagina wat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met uw gegevens doet als u een tip geeft om ons te informeren.

Deze pagina is onderdeel van de Privacyverklaring melding privacyklacht.

Welke gegevens?

Wij vragen om uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en gewenste aanspreekvorm (‘mijnheer’, ‘mevrouw’ of ‘beste’). Maar u kunt ook anoniem een melding doen. Het is dus niet verplicht om uw contactgegevens door te geven.

Vermeldt u persoonsgegevens in uw omschrijving van de privacyschending waarover u een tip geeft? Of stuurt u stukken mee die persoonsgegevens bevatten? Dan verwerken wij ook deze persoonsgegevens.

Waarom?

Geeft u uw contactgegevens aan ons door, dan gebruiken wij deze gegevens alleen als wij u iets willen vragen over uw melding. Ook kunnen wij persoonsgegevens gebruiken als wij iets met de tip gaan doen.

Mag het?

Wij mogen alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywet staat, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo’n reden heet een grondslag.

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is voor ons, als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, om onze taak van algemeen belang te kunnen uitvoeren. Deze grondslag staat in artikel 6, eerste lid, onder e, van de AVG.