Vergroot contrast

Klacht om te behandelen

Op deze pagina leest u wat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met uw gegevens doet als u een privacyklacht bij ons meldt en vraagt om die te behandelen.

Deze pagina is onderdeel van de Privacyverklaring melding privacyklacht.

Welke gegevens?

Meldt u een klacht bij ons via het webformulier? Dan bent u verplicht om uw naam, adres, e-mail en gewenste aanspreekvorm (‘mijnheer’, ‘mevrouw’ of ‘beste’) door te geven. Wij vragen u ook om uw telefoonnummer te vermelden. 

Meldt u een klacht per brief? Dan vragen wij u om uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Vermeldt u in de omschrijving van uw klacht persoonsgegevens? Of stuurt u stukken mee die persoonsgegevens bevatten? Dan verwerken wij ook deze persoonsgegevens.

Waarom?

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u te kunnen opnemen. Ook gebruiken wij uw gegevens om u een reactie te geven op uw privacyklacht of om een besluit te nemen.

Om uw klacht te behandelen, is het vaak noodzakelijk om uw gegevens te gebruiken richting de organisatie waarover uw klacht gaat. Zo krijgt de organisatie de mogelijkheid om te reageren op uw klacht.

Mag het?

Wij mogen alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywet staat, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo’n reden heet een grondslag.

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is voor ons, als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, om onze taak van algemeen belang te kunnen uitvoeren. Deze grondslag staat in artikel 6, eerste lid, onder e, van de AVG.