Vergroot contrast

Bezwaar maken tegen een besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Dat doet u door een bezwaarschrift (brief) naar de AP te sturen.

U moet uw brief binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit naar de AP sturen. Let op: u kunt uw bezwaar alleen per post naar de AP sturen, niet per e-mail.

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Afdeling Juridische Zaken
o.v.v. bezwaar
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Bezwaar door gemachtigde

Kunt of wilt u niet zelf bezwaar maken? Dan kunt u dit ook door een gemachtigde laten doen.

Is uw gemachtigde geen advocaat? Voeg dan een machtiging toe aan het bezwaarschrift. Hierin zet u wie u machtigt, waarvoor u diegene machtigt en uw handtekening.

Inhoud bezwaarschrift

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een kopie van het besluit van de AP;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

De AP vraagt u daarnaast vriendelijk uw telefoonnummer in de brief te vermelden. Heeft de AP vragen over uw bezwaarschrift, dan kan de AP zo snel contact met u opnemen.

Besluit op bezwaar

De AP neemt uw bezwaarschrift in behandeling. Als u dat wilt, mag u uw bezwaar in de meeste gevallen mondeling komen toelichten tijdens een hoorzitting bij de AP.

U krijgt in principe binnen 6 weken een besluit op uw bezwaarschrift. De AP kan deze termijn met 6 weken verlengen als dat nodig is. De AP laat u dat dan weten.

Oneens met besluit op bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit van de AP op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het besluit een beroepschrift indienen. Dit doet u bij de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank.

Meer informatie bezwaar en beroep

U vindt meer informatie in de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid op Rijksoverheid.nl.