Vergroot contrast

Bijzondere vereisten - vrijgestelde categorieën van verwerkingen

In dit scherm treft u de opsomming aan van categorieën van vrijgestelde verwerkingen van persoonsgegevens. Door op de naam van een categorie te klikken (bijvoorbeeld: sollicitanten), krijgt u ten eerste een beschrijving te zien van deze categorie en ten tweede de nadere vereisten waaraan deze verwerking moet voldoen om voor vrijstelling in aanmerking te komen.

Voor vrijstelling moet hier aan de volgende 2 voorwaarden zijn voldaan:

  1. De verwerking voldoet aan de beschrijving van een bepaalde categorie van verwerkingen (bijvoorbeeld: personeelsadministratie, bezoekersregistratie).
  2. De verwerking voldoet aan de nadere vereisten voor die bepaalde categorie. Hierbij gaat het om de toegestane doeleinden van de verwerking, de toegestane categorieën gegevens, de toegestane ontvangers van de gegevens, enzovoort.

Als de verwerking méér omvat dan volgens de aldus getoonde omschrijving en nadere vereisten is toegestaan, dan is er op basis van die categorie geen vrijstelling mogelijk. In dat geval wordt u aangeraden om ook naar de vrijgestelde combinaties van verwerkingen te kijken. De categorieën verwerkingen waarbij een vrijgestelde combinatie mogelijk is, zijn voorzien van het symbool ,, of . Deze cijfers verwijzen naar de combinatie die van toepassing is.

Als u klaar bent met de beoordeling van de verwerking, doe dan het volgende. Ga terug naar het scherm met de voorvragen als u een nog andere verwerking wilt beoordelen. Wilt u dat niet, klik dan op Einde. U vindt hier ook informatie over hoe de eventuele melding moet worden gedaan.
 
De vrijgestelde categorieën van verwerkingen:
 

Paragraaf 1. Lidmaatschap en begunstiging

01. Verenigingen, stichtingen en publiekrechtelijke beroepsorganisaties
02. Genootschappen op geestelijke grondslag

Paragraaf 2. Arbeid en pensioen

03. Sollicitanten  
04. Uitzendkrachten  
05. Personeelsadministratie  
06. Salarisadministratie  
07. Uitkering bij ontslag  
08. Pensioen en vervroegde uittreding

Paragraaf 3. Goederen en diensten

09. Abonnementen
10. Debiteuren en crediteuren
11. Afnemers en leveranciers 
12. Huur en verhuur 
13. Juridische dienstverleners en accountants

Paragraaf 4. Zorg en welzijn

14. Individuele gezondheidszorg
15. Verzorgingshuizen en verpleeghuizen
16. Kinderopvang

Paragraaf 5. Onderwijs

17. Leerlingen, deelnemers en studenten
18. Leerplicht
19. Leerlingenvervoer

Paragraaf 6. Overheid

20. Vergunning en melding
21. Decentrale belastingen
22. Reisdocumenten
23. Grafrechten
24. Naturalisatie
25. Naamswijziging
26. Dienstplicht

Paragraaf 7. Archieven en onderzoek

27. Archiefbestemming
28. Wetenschappelijk onderzoek en statistiek

Paragraaf 8. Beheer en beveiliging

29. Documentenbeheer
30. Netwerksystemen  
31. Computersystemen  
32. Communicatieapparatuur  
33. Toegangscontrole  
34. Overig intern beheer
35. Bezoekersregistratie
36. Videocameratoezicht
37. Intranet
38. Persoonlijke websites

Paragraaf 9. Overige verwerkingen

39. Bezwaarschriften, klachten en gerechtelijke procedures
40. Registers en lijsten  
41. Oud-leden en oud-leerlingen
42. Communicatiebestanden

Begin      Vorige      Volgende      Einde