Vergroot contrast

Beleidsregels AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bij haar werkzaamheden gehouden aan de wetten en regels die gelden voor overheidsorganisaties. Dit betekent onder meer dat de AP beleidsregels heeft opgesteld die inzicht geven in haar werkwijze.

Let op: bent u op zoek naar beleidsregels van de AP die uitleg van de wet geven rond een bepaald onderwerp, zoals cameratoezicht of de meldplicht datalekken? Deze thematische beleidsregels vindt u onder Zelf doen.

Boetebeleidsregels

De Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016 laten zien hoe de AP de hoogte van een bestuurlijke boete bepaalt.

De AP kan organisaties die de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden een boete geven van maximaal € 820.000. Voor een telecombedrijf dat een datalek niet meldt is de maximale boete € 900.000.

Beleidsregels openbaarmaking

De Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens geven inzicht in het actieve openbaarmakingsbeleid van de AP.

Het gaat hierbij om de publicatie van onderzoeksrapporten, handhavingsbesluiten, overige besluiten, wetgevingsadviezen en zienswijzen.

Beleidsregels handhaving

De Beleidsregels handhaving door het CBP laten zien hoe de AP (voorheen: CBP) toezicht houdt. In de beleidsregels staan de criteria die de AP gebruikt om te bepalen of zij onderzoek gaat doen.

Die criteria zijn dat het moet gaan om overtredingen:

  • die ernstig zijn;
  • die structureel zijn;
  • die veel mensen treffen;
  • waarbij de AP door de inzet van handhavingsinstrumenten effectief verschil kan maken;
  • die vallen binnen de (jaarlijkse) aandachtspunten van de AP.