Vergroot contrast

AVG-campagne

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een jaar geleden in werking getreden. In de praktijk leven er nog veel vragen over de nieuwe privacywet. De campagne ‘Wat betekent de privacywet voor jou?’ maakt mensen bewuster van hun privacyrechten en biedt mkb-ers praktische hulp bij het beschermen van de persoonsgegevens van hun klanten. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): “We begrijpen heel goed dat privacy niet de corebusiness is van iedere mkb-er. Dat zij tegen praktische vragen aanlopen. Toch moet de bescherming van iemands grondrechten onderdeel zijn van een goede dienstverlening. Daarom geven we met deze campagne informatie om naleving van de AVG wat makkelijker te maken.”

Waar bestaat de campagne uit?

De basis van de campagne is de site hulpbijprivacy.nl. De AP verwijst naar deze site via onder meer radiospots, social media en advertenties in dagbladen. Ook geeft de AP ‘offline’ voorlichting door deel te nemen aan beurzen en evenementen.

Hoe biedt de campagne hulp aan ondernemers?

Met de campagne biedt de AP mkb-ers praktische hulp om te voldoen aan hun plichten. We weten dat er onder hen nog veel vragen leven over de AVG en dat zij het lastig vinden om aan hun verplichtingen onder de AVG te voldoen. Met deze campagne geven we informatie over de onderdelen waar zij ons de meeste vragen over stellen.

Thema's campagne

Op hulpbijprivacy.nl, de campagnewebsite van de AP, publiceert de AP de komende maanden steeds over een ander onderdeel van de AVG. De eerste campagnemaand staat in het teken van de rechten van betrokkenen. De volgende onderwerpen zijn: beveiliging van persoonsgegevens, verwerkersovereenkomsten, verwerking van gegevens van (zieke) werknemers en de grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens.

Hoe biedt de campagne hulp aan andere mensen?

Op hulpbijprivacy.nl vinden mensen onder meer informatie over hun privacyrechten. En hoe zij daar een beroep op kunnen doen. Bijvoorbeeld als het gaat om het recht om je persoonsgegevens in te zien. Of het recht om vergeten te worden.

AVG-ontbijt ‘Wat betekent de privacywet voor jouw bedrijf?’

Ondernemer? En vragen over de privacywet? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) organiseert op 15 en 22 november 2019 een AVG-ontbijt voor ondernemers met bedrijven tussen de 20 en 250 medewerkers.

Tijdens het ontbijt krijgt u praktisch advies over het beschermen van de persoonsgegevens van uw klanten en werknemers. Op 15 november is het thema verwerkers, op 22 november datalekken. Zie verder: AVG-ontbijt ‘Wat betekent de privacywet voor jouw bedrijf?’