Vergroot contrast

AVG-campagne

De campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) biedt organisaties praktische hulp bij de voorbereiding op de nieuwe Europese privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast wil de AP met de campagne mensen bewuster maken van hun privacyrechten. De AVG is 25 mei 2018 van toepassing. Aleid Wolfsen, voorzitter AP: "In een tijd waarin persoonsgegevens gouden handel zijn, is het van groot belang dat die gegevens goed beschermd blijven.”

Waar bestaat de campagne uit?

De basis van de campagne is de site hulpbijprivacy.nl. De AP verwijst naar deze site via onder meer radiospots en advertenties in vakbladen. Ook geeft de AP ‘offline’ voorlichting door deel te nemen aan beurzen en evenementen. 

Hoe biedt de campagne hulp aan organisaties?

Via de campagnewebsite hulpbijprivacy.nl vinden organisaties praktische hulpmiddelen om zich voor te bereiden op de AVG. Zoals het AVG-10 stappenplan, de digitale AVG-regelhulp en antwoord op veelgestelde vragen. Nog meer informatie over de nieuwe privacywet is te vinden in het uitgebreide AVG-dossier op de website van de AP.

Hoe biedt de campagne hulp aan mensen?

Op hulpbijprivacy.nl vinden mensen onder meer informatie over hoe hun privacyrechten onder de AVG worden versterkt. En op welke manier organisaties straks gehoor moeten geven aan hun verzoeken om persoonsgegevens bijvoorbeeld in te zien, aan te passen of te wissen.

Ook biedt de AP een gratis lespakket voor leerlingen van groep 7 en 8. Zij leren wat privacy en persoonsgegevens zijn, waarom bedrijven zo geïnteresseerd zijn in hun gegevens en wat hun privacyrechten zijn.