Behandeling van klachten door de AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt alle privacyklachten in behandeling. Dit betekent dat de AP alle tips en klachten bekijkt en inhoudelijk beoordeelt. Bij een tip krijgt u geen reactie op wat wij met uw tip hebben gedaan. Bij een klacht krijgt u wel een reactie. Hieronder vindt u informatie over hoe de AP klachten behandelt.

Beste aanpak voor uw klacht

Bij de behandeling van uw klacht beoordeelt de AP wat de beste aanpak is. Welke actie de AP kiest, hangt af van de situatie. Voorop staat dat wij problemen snel en effectief willen oplossen.

Voorbeelden van wat wij kunnen doen naar aanleiding van uw klacht:

  • praktisch advies geven over hoe u het probleem zelf kunt oplossen;
  • telefonisch contact opnemen met de organisatie waarover uw klacht gaat om te bemiddelen;
  • een waarschuwingsbrief sturen aan de organisatie;
  • een gesprek voeren met de organisatie waarover uw klacht gaat;
  • een uitgebreider onderzoek starten naar de organisatie;
  • een boete opleggen als uit onderzoek blijkt dat de organisatie de regels overtreedt.

Wanneer doen wij niets met uw klacht?

Blijkt uit de eerste beoordeling dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet van toepassing is? Of voldoet u niet aan de andere voorwaarden om een klacht in te dienen bij de AP? Dan nemen wij uw klacht niet verder in behandeling.

Blijkt uit de eerste beoordeling dat een overtreding nog niet kan worden vastgesteld? Dan maakt de AP een afweging of er aanleiding is voor een nader onderzoek.

Wij kunnen niet elke klacht nader onderzoeken. Om te beslissen welke klachten we wel en niet onderzoeken, gebruiken we onze prioriteringscriteria.

Voldoet uw zaak niet aan de prioriteitscriteria voor nader onderzoek? Dan neemt de AP uw klacht niet verder in behandeling.

Terugkoppeling na 3 maanden

De AP informeert u in ieder geval 3 maanden nadat u uw klacht heeft ingediend over de voortgang van de behandeling van uw klacht.

Sinds de invoering van de AVG ontvangt de AP veel klachten. Daarom duurt de inhoudelijke afhandeling van uw klacht langer dan we zouden willen.

Wij laten het u weten als uw klacht is afgehandeld.

Internationale klachten

Heeft u een klacht ingediend over een internationale organisatie? Dan behandelt de AP uw klacht mogelijk samen met andere Europese toezichthouders. Hierdoor kan de afhandeling van uw klacht langer duren.

Klacht digitaal indienen

U kunt uw klacht digitaal indienen.

Klachtenrapportages

Bekijk de klachtenrapportages van de AP.