Brief AP met toelichting standpunten wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

De minister van Financiën heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd om een nadere toelichting op het oordeel van de AP over het wetvoorstel Plan van aanpak witwassen, ten behoeve van het wetgevingsproces. 

In deze brief beantwoordt de AP de vragen van de minister. De toelichting is in lijn met de eerdere adviezen en het eerdere position paper van de AP.

Download
Beleidsdocument