Privacyverklaring bezwaarschrift

Dient u bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een bezwaarschrift in? Dan verwerkt de AP uw persoonsgegevens om uw bezwaarschrift af te handelen. Hier leest u hoe.

Deze pagina is onderdeel van de algemene Privacyverklaring van de AP. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de AP, wat uw rechten zijn als wij uw gegevens verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.

Welke gegevens?

Dient u uw bezwaarschrift in via het webformulier? Dan moet u uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven. Uw e-mailadres is niet verplicht. 

Dient u uw bezwaarschrift in per post? Dan moet u uw naam, adres en handtekening vermelden. Uw telefoonnummer is niet verplicht. Maar wij vragen u wel om dit te vermelden, zodat wij bij vragen snel contact met u kunnen opnemen.

Vermeldt u persoonsgegevens in de omschrijving van uw bezwaar? Of stuurt u stukken mee die persoonsgegevens bevatten? Dan verwerken wij ook deze persoonsgegevens.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Dan registreren wij de contactgegevens van deze gemachtigde.

Waarom?

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u of uw gemachtigde op te nemen. Bijvoorbeeld:

  • als wij vragen hebben over uw bezwaarschrift;
  • om u in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord;
  • om u ons besluit te laten weten.

Wij gebruiken de gegevens ook om een besluit op uw bezwaarschrift te nemen. Tot slot is het voor de behandeling van uw bezwaarschrift noodzakelijk om uw gegevens te gebruiken richting de organisatie waarover uw oorspronkelijke klacht gaat. Deze organisatie kan deelnemen aan de bezwaarprocedure.

Mag het?

Wij mogen uw gegevens verwerken omdat dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. In de Algemene wet bestuursrecht staat namelijk dat wij in principe binnen 6 weken op een bezwaarschrift moeten beslissen.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens 20 jaar nadat wij een besluit hebben genomen.