AP: Gemeente mag adres wietkwekerij niet publiceren

Gemeente Renkum heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de eerder op de gemeentesite gepubliceerde adressen van opgerolde wietkwekerijen van de site verwijderd. Het op internet plaatsen van dit soort ‘wietadressen’ is niet noodzakelijk om de wettelijke verplichting van de gemeente om de openbare orde te handhaven te kunnen uitvoeren en daarmee in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het publiceren van een wietadres op internet kan met name voor de (toekomstige) pandeigenaar, verhuurder of huurder die niets met de plantage te maken heeft, zeer belastend zijn. Gemeente Renkum heeft aangegeven in de toekomst geen wietadressen meer te publiceren op internet.

Gemeente Renkum plaatste de wietadressen met als doel (toekomstige) pandeigenaren, huurders en verhuurders te informeren over het feit dat op een bepaald adres een wietplantage is ontruimd. Ook wilde de gemeente met de publicatie van de adressen hennepkwekers ontmoedigen.

De gemeente zet ook al andere maatregelen in om deze doelen te bereiken. Zo schrijft de gemeente pandeigenaren en verhuurders rechtstreeks aan en organiseert de gemeente voor hen voorlichtingsbijeenkomsten. Ontmoediging van hennepkwekers gebeurt al door het opleggen van juridische sancties.

Het is niet gebleken dat deze maatregelen onvoldoende zouden zijn om de doelen te bereiken. Het publiceren van de adressen is daarom niet noodzakelijk.

Overtreding beëindigd

Gemeente Renkum heeft na het onderzoek van de AP de waarschuwingsbrieven, adressen en persberichten van de gemeentelijke website gehaald en daarmee de overtreding beëindigd. Ook heeft de gemeente aangegeven in de toekomst geen adressen van opgerolde wietkwekerijen meer op internet te publiceren.

De AP zal op dit moment geen handhavende maatregelen treffen. Indien de autoriteit nieuwe signalen krijgt, kan zij opnieuw besluiten onderzoek te doen.

Mensen op straat
Publicaties

Onderzoek Renkum publicatie adressen wietkwekerijen